Angela van Oeffelen (auteur, docent en projectleider) vierde haar 5 jarig jubileum als zzp’er door zichzelf op een nieuwe huisstijl en website te trakteren. Na al die jaren hard werken kijkt ze met trots terug op wat ze bereikt heeft en vond ze het een mooi moment om haar professionele werkwijze meer naar buiten te brengen.

Angela schrijft hierover op haar blog:
‘Tekstiele Vormgeving is destijds bijna als vanzelf ontstaan en liep eigenlijk vanaf het begin goed. De opdrachtgevers wisten mij via via te vinden en door de vele opdrachten die ik kreeg, was het niet echt nodig om aan acquisitie te doen.

Toch was er één ding waaraan ik mij bleef storen en dat was het feit dat ik geen professionele huisstijl en website had. Met wat basiskennis HTML en Inkscape had ik zelf wel iets in elkaar gefröbeld, maar het was nou niet bepaald iets waar ik trots op was. Het miste de professionaliteit die ik wilde uitstralen.’

Nadat Angela bij me aanklopte zijn we om tafel gegaan voor een uitgebreideCommunicatie Brainstorm Sessie.
De inzichten over Angela’s werkwijze, haar gewenste uitstraling en de communicatie adviezen die hieruit voort vloeiden brachten we samen in Angela’s nieuwe huisstijl en website met blog:

‘Nadat ik al mijn moed had verzameld en Cora per e-mail had benaderd, belde zij mij nog diezelfde middag terug. Wat volgde was een zeer prettig telefoongesprek en een fijne en inspirerende samenwerking. Met nu – als prachtig eindresultaat – een huisstijl en website die geheel aansluiten bij mijn ideeën en wensen. Bewonderenswaardig hoe Cora al mijn vage ideeën en plannen heeft weten vorm te geven tot iets waarvan ik achteraf kan zeggen: ja, precies, zo bedoelde ik het!’